Napíšme „Cena od“ namiesto rozsahu ceny

Defaultné zobrazovanie cien variabilných produktov môže narušiť grafický dizajn e-shopu. Navyše rozsah cien nemusí človeku nič hovoriť. Preto je lepšie toto zobrazenie nahradiť slovíčkom „od“, za ktorým bude nasledovať cena najnižšej varianty .

				
					add_filter( 'woocommerce_variable_price_html', 'custom_min_max_variable_price_html', 10, 2 );
function custom_min_max_variable_price_html( $price, $product ) {
    $prices = $product->get_variation_prices( true );
    $min_price = current( $prices['price'] );

    $min_price_html = wc_price( $min_price ) . $product->get_price_suffix();
    $price = sprintf( __( 'Od %1$s', 'woocommerce' ), $min_price_html );

    return $price;
}
				
			

Použijeme hook woocommerce_variable_price_html. Ak ide o variabilný produkt, použijeme jeho $min_price. Tým nahradíme existujúce zobrazenie. Pre pridanie slovíčka „Od“ – riadok č.7, použijeme sprintf() funkciu.  

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *