CSS pre začiatočníkov #4

Je ich asi miliarda a na mnohé z nich určite zabudnem. Skúsim ich nejako rozdeliť

Písmo, texty a odstavce

Vlastnosť
Hodnota
Čo robí?
font-family
"Názov fontu"
Nastaví zvolený font
font-style
normal
italic
oblique
Normálny font
Kurzíva
Naklonený
font-weight
100 - 900
Hrúbka 100
Hrúbka 400
Hrúbka 900
font-size
0-∞ dĺžková jednotka. Napr. 17px, 1.35em, 6.55pt a pod.
Veľkosť textu 15px
Veľkosť textu 26px
font-variant
normal
small-caps
Normálny text
Kapitálky
text-align
left
right
center
justify
Zarovnané vľavo Zarovnané vpravo Zarovnané na stred Zarovnané do bloku
text-decoration
none
overline
underline
line-through
Žiadna dekorácia
Nadčiarknuté
Podčiarknuté
Prečiarknuté
text-transform
none
capitalize
uppercase
lowercase
Žiadna transformácia
Každé slovo veľké písmeno
Všetko veľké
Vždy všetko malé
text-shadow
X Y Blur #farba
Text s modrým tieňom
text-shadow: 5px 5px 5px #00f;
letter-spacing
0-∞ dĺžková jednotka
Nastavenie medzery medzi písmenami
letter-spacing: 5px;
word-spacing
0-∞ dĺžková jednotka
Nastavenie medzery medzi písmenami
word-spacing: 10px;
text-indent
0-∞ dĺžková jednotka
Odsadenie prvého riadku v paragrafe.
text-overflow
clip
ellipsis
Tento text bude presahovať cez dizajn Tento text zobrazí pokračovanie
line-height
0-∞ dĺžková jednotka
Nastaví výšku riadkov na zvolenú dĺžkovú jednotku
vertical-align
baseline
top
middle
bottom
text-top
text-bottom
sub
super
percento
Baseline TEXT
Top TEXT
Middle TEXT
Bottom TEXT
Text-top TEXT
Text-bottom TEXT
Sub Dolný index TEXT
Super horný index TEXT
20% TEXT

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *